NEXUS 20 Combi

NEXUS 20 Combi

 

Typowym przypadkiem użycia NEXUS 20 Combi są producenci żywności i napojów, którzy muszą wydrukować i zastosować zmienne dane (składniki, daty, informacje o partii) na jednej stronie opakowania podstawowego produktu, ale muszą także zastosować pełnokolorowy detal skierowany do konsumenta -odpowiednia etykieta z drugiej strony. Jest to szczególnie przydatne, gdy opakowanie podstawowe jest stosunkowo małe, co utrudnia zmieszczenie wszystkich wymaganych informacji na jednej etykiecie. Obydwa elementy maszyny są sterowane za pomocą jednego ekranu interfejsu człowiek-maszyna, co zapewnia łatwość obsługi i spójne podejście operatorów i inżynierów.