Cobalt Continuous Operation Systems

Rozwiązanie Cobalt Continuous Operation Systems zostało stworzone do wyeliminowania przestojów związanych z uzupełnianiem etykiet czy konserwacją systemu. Na dłuższą metę pozwala uniknąć niepotrzebnych zakłóceń oraz utraty dochodów. Cobalt Continuous Operation Systems to dynamiczny system etykietowania, gdzie dwa lub trzy urządzenia pracują na zamianę i utrzymują linie produkcyjną w ciągłym ruchu przy maksimum wydajności pracy.

Cobalt Continuous Operation Systems